Kategoriarkiv: Elevhälsa

Om Elevhälsoportalen

I detta avsnitt träffar vi Sebastian Hökby för att prata om Elevhälsoportalen. Vi vet idag att ohälsa kan leda till inlärningsproblem och att inlärningsproblem vise versa kan leda till psykisk ohälsa. Enligt Skolverket och Socialstyrelsens vägledning har elevhälsan på våra skolor utöver det utbredda individuella arbetet med eleverna också i uppgift att bidra till miljöer som främjar lärande, utveckling och hälsa åt alla elever på skolan på ett sätt som vilar på vetenskaplig grund. Skolinspektionen har tidigare bedömt detta arbete som bristfälligt och därför är syftet med Elevhälsoportalen att ge ett stöd till skolans personal i detta arbete.

Om

Sebastian är doktorand på Karolinska Institutet och forskar på sambandet mellan ungdomars internetvanor och psykisk ohälsa. Han jobbar sedan 7 år tillbaka på Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP). Sedan starten av projektet Elevhälsoportalen (utvecklad av FoU-enheterna CES, CAMM och CHIS) har han ansvarat för hälsoområdet psykisk ohälsa i Elevhälsoportalen.

Avsnittets tips var:

Elevhälsoportalen

Folkhälsomyndighetens rapport

Minds rapport

Tipsa dina vänner:
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedin